Tijdelijke versobering VAMIL, MIA en EIA

Tijdelijke versobering VAMIL, MIA en EIA

Vanaf 1 januari 2011 tot 2014 worden de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie -investeringsaftrek (EIA) versoberd. De overheid versobert deze faciliteiten door de aftrekpercentages te verlagen. Dat staat in het uiteindelijke Belastingplan 2011 dat donderdag door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

 

Met de VAMIL, de MIA en de EIA wil de overheid ondernemers stimuleren om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De versobering heeft de volgende gevolgen:

  • Aftrek omlaag: Een investering in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst MIA/VAMIL (pdf) staat, was afhankelijk van de categorie, veertig, dertig of vijftien procent van de aanschafprijs van de investering van de fiscale winst aftrekbaar. In 2011 gaan deze percentages tijdelijk omlaag naar 36, 27 en 13,5 procent.
  • Beperking afschrijving: Via de VAMIL kon de ondernemer willekeurig afschrijven op investeringen die met een speciale VAMIL-markering in bovengenoemde Milieulijst MIA/VAMIL van dat jaar vermeld staan. In 2010 is dit nog volledig vrij, maar in 2011 mag van/over de aanschaffings- of voortbrengingskosten slechts 75 procent willekeurig worden afgeschreven.
  • Investering aftrekken: Als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst van Agentschap NL staat, kon hij in 2010 onder bepaalde voorwaarden 44 procent van het investeringsbedrag van de fiscale winst van de onderneming aftrekken. In 2011 gaat dit percentage naar 41,5 procent.
NOAB