Rapportages

U hebt financiële rapportages nodig om uzelf en anderen inzicht te geven in uw bedrijfsvoering. Dat kan relevant zijn bij het verkrijgen van financieringen, het maken van begrotingen of het uitstippelen van uw ondernemingsstrategie. Sowieso wilt u als ondernemer de vinger aan de pols houden.

Daarvoor hebt u heldere overzichten nodig die voldoen aan alle eisen. Van Eijl levert u de rapportages op maat. We ondersteunen u onder meer bij het opstellen van:

  • Jaarrekeningen
  • Publicatierapporten
  • Budgetten
  • Tussentijdsecijfers met forecast prognoses
  • Ondernemingsplan met liquiditeit- en meerjarenprognoses
  • FinancieringsaanvragenInzicht is de basis van succes. 


Laat de cijfers maar spreken.

NOAB